Kalimat Tauhid Laa Ilaaha Illallah (Resume Kajian Ramadhan Part.2)

Kajian Ramadhan Hidayatullah Surabaya

Pemateri: Ust. Marni Maulana

  • Tidak ada obrolan yang paling agung/utama selain kalimat tauhid. 
  • Kalimat tauhida adalah puncak kebenaran dan akhir dari sebuah tujuan. 
  • Orang2 yang berdoa bukan kepada Allah, mereka laksana seseorang yang menyiduk air dengan telapak tangnnya, tapi dengan posisi dibuka. Jadi, tidak ada yangvtersisa air itu. Semuanya berjatuhan.
  • Pengikat utama persatuan umat Islam itu adalah kalimat tauhid. Karena itu, perselisihan pendapat (furu’iyah), tidak semestinya memecah persatuan, karena ikatan utama itu tauhid.  Jangan sampai dikalahkan oleh perkara yg furu’. 
  • Syaikh Sinkiti; Ikatan yang mampu menyatukan atau yang meleburkan perselisihan (fiqh) yaitu kalimat Laa ilaaha illallah. 
  • Kalimat Tauhid adalah kebaikan yang paling utama. 

Keutamaan Kalimat Tauhid menurut hadits

  • Kalimat yang pahalahnya paling banyak. Orang yang mengucapkannya, maka akan terlindung dari syaitan, diberi pahala sebesar melepaskan 10 budak, diberi pahala sebesar 100 kebaikan, dan dihapus 100 keburukan (dosa2 kecil).
  • Kalumat Tauhid merupakan ucapan paling utama para nabi adalah Laa ilaaha illallah.
  • Tinggi/rindah semangat seseorang dalam beramal, selaras dengan keadaan imannya.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *